Search
Close this search box.

Dětský rehabilitační stacionář Zvonek

Dětský rehabilitační stacionář je nezisková příspěvková organizace zaregistrovaná jako zdravotnické zařízení. Zřizovatelem je Statutární město Kladno.

Naše zařízení

Stacionář je zaměřen na poskytování komplexní odborné péče dětem předškolního věku během pobytu v denním stacionáři, dále pak ambulantním dětským pacientům od narození do 18 let věku v oboru dětské rehabilitace, neurologie a klinické psychologie.

Denní pobytová péče je určena dětem předškolního věku, které vyžadují specializovanou zdravotní péči, anebo vzhledem ke svému zdravotnímu znevýhodnění nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu (jedná se zejména o děti s těžším neurologickým či ortopedickým onemocněním, děti s neurovývojovým opožděním, vývojovými poruchami, či závažnějším pediatrickým onemocněním).

Celé zařízení je koncipováno jako bezbariérové.

Při stacionáři jsou dále zřízeny jesle pro zdravé děti pracujících rodičů. Jesle jsou určeny pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let.

Co nabízíme?

Naše zařízení je rozděleno na tři základní části – dětský rehabilitační stacionář, ambulantní služby a jesle.

Kousek naší historie

V roce 1987 v 7. městských jeslích v Kladně Kročehlavech, které tehdy patřily pod kladenskou nemocnici, bylo zřízeno první oddělení pro děti se zdravotním postižením, které vyžadovaly mimořádnou péči. Jednalo se o ,,Rehabilitační jesle“ s denním provozem a maximální kapacitou 12 dětí. Protože podobné zařízení jinde v Kladně ani okolí neexistovalo a počet dětí vhodných pro tuto péči byl daleko vyšší, bylo zřejmé, že jedno oddělení potřebám nestačí. V roce 1988, kdy se hledalo využití budovy rušících se městských jeslí, došlo k rozšíření v ,,Dětské denní rehabilitační sanatorium“ se zaměřením na děti předškolního věku již se třemi odděleními a celkovou kapacitou 36 dětí. Zařízení tehdy částečně spadalo pod kladenskou nemocnici a částečně pod kladenskou radnici, a protože ho nemocnice z finančních důvodů nemohla dále provozovat, vzalo tuto úlohu na sebe město. V roce 1993 získal stacionář registraci jako nestátní zdravotnické zařízení s nynějším názvem ,,Dětský rehabilitační stacionář Zvonek“ a zřizovatelem se stal tehdejší Městský úřad Kladno, nyní Magistrát města Kladna. Ve stacionáři bylo zároveň zřízeno jediné oddělení jeslí na Kladně pro zdravé děti pracujících matek.

LETNÍ PROVOZ

Během letních prázdnin bude od 22. července do 18. srpna 2024 náš stacionář uzavřen. Psychologická ambulance a rehabilitace budou fungovat v omezeném režimu.

Tým DRS Zvonek