Search
Close this search box.

Klub rodičů a přátel

Kdo jsme?

Klub rodičů a přátel Dětského centra v Kladně (KRPDC) je dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. Byl založen v roce 1993 a jeho posláním je ochrana práv a realizace zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Jeho hlavní náplní je úzká spolupráce s Dětským rehabilitačním stacionářem Zvonek v Kladně.

Členy KRPDC jsou obvykle rodiče dětí navštěvující Dětský rehabilitační stacionář Zvonek v Kladně, kteří zaplatili členský příspěvek.

Pokud máte zájem jakýmkoliv způsobem pomoci našim zdravotně znevýhodněným dětem, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme všem, kteří nám již poskytli finanční nebo věcný dar.

Naše aktivity

Především pomáháme Dětskému rehabilitačnímu stacionáři Zvonek v Kladně vyhledávat sponzory. Obracíme se na ně s žádostí o věcné nebo finanční dary. Za získané finanční prostředky se nakupují stimulační a rehabilitační pomůcky, realizují se rehabilitační pracovní činnosti, ale i zábavné aktivity – například mikulášská a vánoční besídka, Den dětí, maškarní atd. Rozsah těchto a dalších aktivit a nákup vybavení a pomůcek záleží na výši darovaných finančních prostředků od sponzorů.

Základní údaje

Klub rodičů a přátel Dětského centra v Kladně, z. s.

Dánská 2344, Kladno 272 01

IČ: 48702781

E-mail: klub@zvonekkladno.cz